Grafisk produktion

Grafisk produktion och databearbetning

Framställning av presentationsmaterial, produktblad, original till trycksaker, ritningar m.m. Utveckling och bearbetning av enkäter och grafisk presentation av resultat. Databearbetning och konvertering av filer m.m.