Om In2text

Skrivbyråverksamheten startade under tidigt 90-tal inom bemanningsföretaget Personalcenter Gruppen Stockholm AB. Under de gångna 30 åren har mängder av förhör, intervjuer och debatter transkriberats. Sedan januari 2010 står skrivbyrån In2text på egna ben. Verksamheten har fortsatt utvecklas och vårt utbud av tjänster har breddats. In2text har etablerats som en partner till små och stora företag  med uppdrag inom dokument- och språktjänster.

Vårt täta samarbete med kompetenta konsulter och partners gör att vi snabbt kan åta oss uppdrag av vitt skilda slag.