Vad gör vi

Transkribering

Vi skriver ut intervjuer, poddar, fokusgrupper, förhör, seminarier, debatter, förhandlingar, föredrag, föreläsningar m.m.

Dokumentutveckling

Våra specialister inom MS Office och Adobe CS hjälper er med dokumentutveckling och grafisk produktion. Vi tar fram företagsanpassade dokumentmallar, t.ex. brevmallar, formulär och enkäter. Vi utvecklar och redigerar stora och avancerade Worddokument.

Översättning och korrektur

Vi översätter text och tal till och från de flesta språk. Genom vårt nätverk av professionella översättare får du snabbt ditt material översatt, språkgranskat och korrekturläst.

Protokoll

Dokumentera ert möte, seminarium, konferens eller hel kongress. Se till att dokumentera det som sägs. Lämna delar eller allt till oss.
Anlita oss för transkribering av ett inspelat möte, föredrag eller hel konferens.

Grafisk produktion och databearbetning

Framställning av presentationsmaterial, produktblad, original till trycksaker och webb, produktblad, ritningar m.m. Utveckling och bearbetning av t.ex. enkäter samt grafisk framställning av resultat. Databearbetning och konvertering av filer m.m.