Översättning och korrektur

Vi översätter text och tal till och från de flesta språk.
Genom vårt nätverk av professionella översättare får du snabbt ditt material översatt, språkgranskat och korrekturläst.

Har ni utländskt besök under mötet?

Anlita våra tolkar. Och behövs tolkutrustning anpassat för litet eller stort arrangemang så bokar ni det genom oss också.