Protokoll

Dokumentera ert möte, seminarium, konferens eller hel kongress.

Se till att dokumentera det som sägs. Lämna delar eller allt till oss.
Anlita oss för råtext-transkribering av ett inspelat möte, föredrag eller hel konferens. Ni får allt som sägs inskrivet i worddokument.

Vi skriver även referat- och diskussionsprotokoll. Då är vi på plats under mötet eller skriver ut protokoll i efterhand efter ljudupptagning. Våra erfarna konsulter sätter sig in i dagordning och fakta och framställer ett protokoll med hög kvalitet efter era specifika önskemål.
Vi projektleder och åtar oss hela arrangemang med inspelning, ljud- och bildteknik, transkriberar ljudupptagningen till råtext och bearbetar texten redaktionellt. Vi anpassar dokumentationen för tryck eller digitalt media.

Erfarenhet av stora och små event.